หอยโข่งซุปเปอร์ปั๊ม 1/2-1.5 HP.

HAYWARD SUPER PUMP
Model : R2600B
Product : หอยโข่งซุปเปอร์ปั๊ม 1/2 – 1.5 HP.
Diffuser , 1/2 To 1.5 HP. Super Pump

Category: