หอยโข่งซุปเปอร์ทูปั๊ม 1-3 HP. (รุ่นใหม่)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3021B
Product : หอยโข่งซุปเปอร์ทูปั๊ม 1 – 3 HP. ( รุ่นใหม่ )
Diffuser For 1.5 – 3 HP. Pump ( ฝาหมุน )

Category: