หอยโข่งซุปเปอร์ทูปั๊ม 3/4-2 HP.

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3000BN
Product : หอยโข่งซุปเปอร์ทูปั๊ม 3/4 – 2 HP.
Diffuser For 3/4 HP. Through 2 HP.

Category: