หอยโข่งซุปเปอร์ทูปั๊ม 3 HP. (รุ่นเก่า)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3000B
Product : หอยโข่งซุปเปอร์ทูปั๊ม 3 HP ( รุ่นเก่า )
Diffuser For 2 1/2 And3 HP.Pump ( ฝาหูล็อค )

Category: