หุ่นยนต์ทำความสะอาด สายยาว 18 เมตร (150 W. / 50Hz.)