เครื่องผลิตเกลือ SSC50-T EMAUX (มี Timmer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ EMAUX

Model : SSC50-T
Product : กำลังการผลิต คลอรีน 50 กรัม / ชม. 
                 สำหรับน้ำไม่เกิน 160 คิว
Warranty : 1 year