เสื้อซุปเปอร์ทูปั๊ม 2″ (ฝาหมุน)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : SPX3120AAZ
Product : เสื้อซุปเปอร์ทูปั๊ม 2″ ( ฝาหมุน )
Pump Housing / Strainer 2″ x 2″

Category: