แกนเครื่องกรองไมโครเคลียร์ / โปรกริด 24 Sq.ft.

HAYWARD MICROCLEAR & PRO GRID D.E. FILTER
Model : R00024
Product : แกนเครื่องกรองไมโครเคลียร์ / โปรกริด 24 SQ.FT
Retainer Rod For 24 SQ.FT

Category: