แผ่นหลังซุปเปอร์ปั๊ม 2 HP.

HAYWARD SUPER PUMP
Model : R1611E
Product : แผ่นหลังซุปเปอร์ปั๊ม 2 HP.
Seal Plate 2 HP. Super Pump

Category: