ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 1.5 HP. (รุ่นใหม่)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3016C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 1.5 HP. ( รุ่นใหม่ )
Impeller For 1.5 HP. Super II Pump ( ฝากลมหูล็อค )

Category: