ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 1 HP. (รุ่นใหม่)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3010C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 1 HP. ( รุ่นใหม่ )
Impeller For 1 HP. Super II Pump

Category: