ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 3 HP. (รุ่นใหม่)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3031C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 3 HP. ( รุ่นใหม่ )
Impeller For 3 HP. Super II pump ( ฝาหมุน )

Category: