ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 3 HP. (รุ่นเก่า)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3026C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ทูปั๊ม 3 HP. ( รุ่นเก่า )
Impeller For 3 HP. Super II Pump ( ฝาหูล็อค )

Category: