ใบพัดซุปเปอร์ปั๊ม 1.5 HP.

HAYWARD SUPER PUMP
Model : R2615C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ปั๊ม 1.5 HP.
Impeller For 1.5 HP. Super Pump

Category: