ใบพัดซุปเปอร์ปั๊ม 1 HP.

HAYWARD SUPER PUMP
Model : R2610C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ปั๊ม 1 HP.
Impeller For 1 HP. Super Pump

Category: