ใบพัดซุปเปอร์ปั๊ม 2 HP.

HAYWARD SUPER PUMP
Model : R1621C
Product : ใบพัดซุปเปอร์ปั๊ม 2 HP.
Impeller For 2 HP. Super Pump

Category: