ใบพัด 1.5 HP. ปั๊ม SWIMPRO

HAYWARD SWIMPRO PUMP 
Model : R81110T
Product : ใบพัด 1.5 HP. ปั๊ม SWIMPRO
Impeller 1.5 HP.

Category: