ใบพัด 1 HP. ปั๊ม SWIMPRO

HAYWARD SWIMPRO PUMP 
Model : R8175T
Product : ใบพัด 1 HP. ปั๊ม SWIMPRO
Impeller 1 HP.

Category: