ไฟสระว่ายน้ำ Emaux Aurora Warm White 30W/12V (เฉพาะไฟ)

ไฟสระว่ายน้ำ Emaux Aurora Warm White (เฉพาะไฟ)

โมเดล : 
ลักษณะแสง : แสง Warm White

รายละเอียด : ขนาด 30W/12V