ไฟสระว่ายน้ำ Emaux E‐LumenX‐BF‐L

ไฟสระว่ายน้ำ Emaux E‐LumenX‐BF‐L

โมเดล : E‐LumenX‐BF‐L
ลักษณะแสง : RGB, Warm White, Cool White, LED 25W/12V
รายละเอียด : หน้ากากพลาสติกสีฟ้า
อุปกรณ์ : ไฟอย่างเดียว