ไส้กรอง 50 Sq.ft.

HAYWARD STARCLEAR CARTRIDGE FILTER
Model : C500E
Product : ไส้กรอง 50 Sq.ft.
50 Sq.ft Cartridge Element
สูง 49.50 ซม ขอบใน 7.50 ซม. ขอบนอก 17 3/4 ซม.

Category: