ถังกรองทราย 30″ | Astral

ถังกรอง Aster

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : 19781-0100
Product : 20″ HI-RATE SAND FILTER WITH SIDE MOUNT M/V
M/V : 1-1/2″
Flowrate : 9 M3/HR
Warranty : 1 year
ฟรีทรายหยาบ / ละเอียด