บอลวาล์วสระว่ายน้ำ 1.5″ HPDE

บอลวาล์วสระว่ายน้ำ

ERA BALL VALVE 
Model : ER-1.5
Product : ERA บอลวาล์ว 1.5″ HPDE