บอลวาล์วสระว่ายน้ำ 2.5″ HPDE

บอลวาล์วสระว่ายน้ำ

ERA BALL VALVE 
Model : ER-2.5
Product : ERA บอลวาล์ว 2.5″ HPDE