บอลวาล์วสระว่ายน้ำ 2″ HPDE

บอลวาล์วสระว่ายน้ำ

ERA BALL VALVE 
Model : ER-2.0
Product : ERA บอลวาล์ว 2″ HPDE