บอลวาล์วสระว่ายน้ำ 3/4″ HPDE

บอลวาล์วสระว่ายน้ำ

ERA BALL VALVE 
Model : ER-3/4
Product : ERA บอลวาล์ว 3/4″ HPDE