บอลวาล์วสระว่ายน้ำ 3″ HPDE

บอลวาล์วสระว่ายน้ำ

ERA BALL VALVE 
Model : ER-3.0
Product : ERA บอลวาล์ว 3″ HPDE