ไฟสระว่ายน้ำ Emaux E‐Lumen‐531‐WW-L

ไฟสระว่ายน้ำ Emaux


โมเดล : E‐Lumen‐531‐WW-C
ลักษณะแสง : วอร์มไวท์ (แสงเหลือง)
รายละเอียด : E‐Lumen 50W/12V 50w/12v 551 LED 634 Lux