ไฟสระ ARR-ARR-30-WW-L 30W/12V (ยกชุด)

ไฟสระว่ายน้ำ Emaux Aurora Warm White (ยกชุด)

โมเดล : ARR-30-WW-C
ลักษณะแสง : แสง Warm White

รายละเอียด : ขนาด 30W/12V