เครื่องผลิตเกลือ EMAUX SSC15-E EMAUX ( ไม่มี Timmer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ EMAUX SSC15-E (ไม่มี Timmer)

Model : EMAUX SSC15-E (ไม่มี Timmer)
Product : กำลังการผลิต คลอรีน 15 กรัม / ชม. 
                 สำหรับน้ำไม่เกิน 45 คิว
Warranty : 1 year