ไฟสระว่ายน้ำ Emaux UL‐P100‐C

ไฟสระว่ายน้ำ Emaux UL‐P100‐C

โมเดล : UL-P100-C
ลักษณะแสง : แสงขาว
รายละเอียด : หน้ากากพลาสติก
ประเภท : ฮาลโลเจน 75W/12V