ไฟสระว่ายน้ำ Emaux UL‐P100‐L

ไฟสระว่ายน้ำ Emaux UL‐P100‐L

โมเดล : UL-P100-L
ลักษณะแสง : แสงขาว
รายละเอียด : หน้ากากพลาสติก
ประเภท : ฮาลโลเจน 75W/12V
อุปกรณ์ : โคมไฟอย่างเดียว