ถังกรองทราย JESTA | TOP MOUNT | 16″

ถังกรองทราย Top Mount Thermo-Plastic with Fiberglass Sand Filter

Model : FT-SL-WL-ADG400
Product : 16″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 6.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year