Multi Cyclone 12 Centrifugal Pre-Filter

รหัสสินค้า : FT-WI-200371
ขนาด : –
อัตราการไหล่ของน้ำ: 18.00 คิว / ชม
.
หากท่านไม่แน่ใจในการเลือกซื้อ แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ