Multi Cyclone 16 Ultra Plus C75

รหัสสินค้า : FT-WI-200379
ขนาด : –
อัตราการไหล่ของน้ำ: 16.00 คิว / ชม
.
หากท่านไม่แน่ใจในการเลือกซื้อ แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ