ถังกรองทราย 20″

Micron Fiberglass Top Mount

รหัสสินค้า : FT-WI-22022
ขนาด : 20 นิ้ว
อัตราการไหล่ของน้ำ : 9.42 คิว / ชม
ขนาดของท่อน้ำเข้า-ออก : 1.5 นิ้ว
.
หากท่านไม่แน่ใจในการเลือกซื้อ แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ