ถังกรองทราย 30″

Micron Fiberglass Top Mount

รหัสสินค้า : FT-WI-22030
ขนาด : 30 นิ้ว
อัตราการไหล่ของน้ำ : 21.18 คิว / ชม
ขนาดของท่อน้ำเข้า-ออก : 2 นิ้ว
.
หากท่านไม่แน่ใจในการเลือกซื้อ แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ