ถังกรองทราย 36″

Micron Fiberglass Side Mount

รหัสสินค้า : FT-WI-220836152
ขนาด : 36 นิ้ว
อัตราการไหล่ของน้ำ : 30.54 คิว / ชม
ขนาดของท่อน้ำเข้า-ออก : 2 นิ้ว
.
หากท่านไม่แน่ใจในการเลือกซื้อ แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ