ถังกรองทราย JESTA | Butterfly | K1200

ถังกรองทราย Butterfly System

Model : BTVS-JT-3
Product : 5 x Butterfly valve and pipe fittings for K1200