ถังกรองทราย JESTA | Butterfly | K1400~K1600

ถังกรองทราย Butterfly System

Model : BTVS-JT-4
Product : 5 x Butterfly valve and pipe fittings for K1400~K1600