ถังกรองทราย JESTA | Butterfly | K1800~K2000

ถังกรองทราย Butterfly System

Model : BTVS-JT-6
Product : 5 x Butterfly valve and pipe fittings for K1800~K2000