ถังกรองทราย JESTA | Butterfly | K2300~K2500

ถังกรองทราย Butterfly System

Model : BTVS-JT-8
Product : 5 x Butterfly valve and pipe fittings for K2300~K2500