ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 118″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K3000
Product : 118″ Side Mount Sand Filter
M/V : 8″ Flange
FlowRate : 282 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year