ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 48″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K1200
Product : 48″ Side Mount Sand Filter
M/V : 3″ Flange
FlowRate : 45 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year