ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 56″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K1400
Product : 56″ Side Mount Sand Filter
M/V : 4″ Flange
FlowRate : 61 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year