ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 64″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K1600
Product : 64″ Side Mount Sand Filter
M/V : 4″ Flange
FlowRate : 80 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year