ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 72″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K1800
Product : 72″ Side Mount Sand Filter
M/V : 6″ Flange
FlowRate : 101 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year