ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 80″

ถังกรองทราย  Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K2000
Product : 80″ Side Mount Sand Filter
M/V : 6″ Flange
FlowRate : 125 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year