ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 92″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K2350
Product : 92″ Side Mount Sand Filter
M/V : 8″ Flange
FlowRate : 175 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year