ถังกรองทราย JESTA | Commercial | 98″

ถังกรองทราย Commercial Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-K2500
Product : 98″ Side Mount Sand Filter
M/V : 8″ Flange
FlowRate : 200 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year